Verantwoordelijkheid

Spalding streeft ernaar om maatschappelijk verantwoord ondernemen te verankeren in het rentmeesterschap van onze kernactiviteiten. Wij integreren sociaal en milieubewust denken in onze planning, toeleveringsketen en bedrijfsvoering. Wij moedigen medewerkers aan om vrijwilligerswerk te doen bij maatschappelijke partners en wij streven ernaar om onze expertise en competenties te combineren met die van liefdadigheids- en gemeenschapsgroepen, zodat wij extra voordeel kunnen bieden aan de gemeenschappen waarin wij actief zijn. Wij streven ernaar mensen aan te trekken die onze waarden belichamen en die op hun beurt iets teruggeven aan de gemeenschap om zo een sterke, duurzame impact te creëren van onze wederzijdse inspanningen.